مشکل در راه اندازی PPTP VPN در میکروتیک

بپرسید
  • Naderimj Naderimj
  • 64 ماه قبل
  • 13 ماه قبل
  • 3259 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام به اساتید

با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

سلام به اساتید
با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

||https://tosinso.com/files/get/e0066172-0282-401c-8e47-891f7556da5a||

تنظیمات من

||https://tosinso.com/files/get/4ab2cde9-493c-4dc8-97f7-06022ee7f3ee||

||https://tosinso.com/files/get/c9de2425-79bb-4093-aeb8-e1d5eaeccff3||

||https://tosinso.com/files/get/1bc2b36b-baa9-4f46-910e-ce4980eab760||

||https://tosinso.com/files/get/2da7af76-9b69-4e2b-b107-d4152613048f||

||https://tosinso.com/files/get/539b6962-9338-4ef3-bb49-595bb0794db5||

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

تنظیمات من

سلام به اساتید
با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

||https://tosinso.com/files/get/e0066172-0282-401c-8e47-891f7556da5a||

تنظیمات من

||https://tosinso.com/files/get/4ab2cde9-493c-4dc8-97f7-06022ee7f3ee||

||https://tosinso.com/files/get/c9de2425-79bb-4093-aeb8-e1d5eaeccff3||

||https://tosinso.com/files/get/1bc2b36b-baa9-4f46-910e-ce4980eab760||

||https://tosinso.com/files/get/2da7af76-9b69-4e2b-b107-d4152613048f||

||https://tosinso.com/files/get/539b6962-9338-4ef3-bb49-595bb0794db5||

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

سلام به اساتید
با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

||https://tosinso.com/files/get/e0066172-0282-401c-8e47-891f7556da5a||

تنظیمات من

||https://tosinso.com/files/get/4ab2cde9-493c-4dc8-97f7-06022ee7f3ee||

||https://tosinso.com/files/get/c9de2425-79bb-4093-aeb8-e1d5eaeccff3||

||https://tosinso.com/files/get/1bc2b36b-baa9-4f46-910e-ce4980eab760||

||https://tosinso.com/files/get/2da7af76-9b69-4e2b-b107-d4152613048f||

||https://tosinso.com/files/get/539b6962-9338-4ef3-bb49-595bb0794db5||

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

سلام به اساتید
با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

||https://tosinso.com/files/get/e0066172-0282-401c-8e47-891f7556da5a||

تنظیمات من

||https://tosinso.com/files/get/4ab2cde9-493c-4dc8-97f7-06022ee7f3ee||

||https://tosinso.com/files/get/c9de2425-79bb-4093-aeb8-e1d5eaeccff3||

||https://tosinso.com/files/get/1bc2b36b-baa9-4f46-910e-ce4980eab760||

||https://tosinso.com/files/get/2da7af76-9b69-4e2b-b107-d4152613048f||

||https://tosinso.com/files/get/539b6962-9338-4ef3-bb49-595bb0794db5||

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

سلام به اساتید
با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

||https://tosinso.com/files/get/e0066172-0282-401c-8e47-891f7556da5a||

تنظیمات من

||https://tosinso.com/files/get/4ab2cde9-493c-4dc8-97f7-06022ee7f3ee||

||https://tosinso.com/files/get/c9de2425-79bb-4093-aeb8-e1d5eaeccff3||

||https://tosinso.com/files/get/1bc2b36b-baa9-4f46-910e-ce4980eab760||

||https://tosinso.com/files/get/2da7af76-9b69-4e2b-b107-d4152613048f||

||https://tosinso.com/files/get/539b6962-9338-4ef3-bb49-595bb0794db5||

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

سلام به اساتید
با توجه به آموزش های موجود تو اینترنت وی پی ان سرور رو راه انداختم ولی موقع وصل یوزر با ارور زیر مواجه میشم !!

||https://tosinso.com/files/get/e0066172-0282-401c-8e47-891f7556da5a||

تنظیمات من

||https://tosinso.com/files/get/4ab2cde9-493c-4dc8-97f7-06022ee7f3ee||

||https://tosinso.com/files/get/c9de2425-79bb-4093-aeb8-e1d5eaeccff3||

||https://tosinso.com/files/get/1bc2b36b-baa9-4f46-910e-ce4980eab760||

||https://tosinso.com/files/get/2da7af76-9b69-4e2b-b107-d4152613048f||

||https://tosinso.com/files/get/539b6962-9338-4ef3-bb49-595bb0794db5||

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

اینترنت رو با مودم وایمکس به روتر دادم پورت فورواردینگ وی پی ان و DMZ از مودم به روتر انجام شده

آی پی پابلیک روی مودم دارم

ممنون میشم راهنمایی کنین

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است