ارتباط لینک جدا به سوئیچ میکروتیک

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

یه شبکه کوچیک با 20 سیستم را درنظر بگیرید که سرور اونها سوئیچ 24 پورت میکروتیک هست.

یه Brdige در میکروتیک ایجاد شده و این 20 سیستم داخل Bridge اضافه شدند.

سپس روی این Bridge  سرویس DHCP Server و NAT هم برای انتقال اینترنت راه اندازی شده است. کلاینت ها از رنج DHCP Server میکروتیک IP می گیرند.

حالا یه شبکه دیگه (با رنج متفاوت) از طریق پورت 21 میکروتیک به این شبکه وصل شده است و می خواهیم فقط در یکی از سیستم ها، امکان ارتباط با این شبکه جدید را فراهم کنیم.

دقت داشته باشید که اگر پورت 21 به داخل bridge آورده شود و در کارت شبکه سیستم مورد نظر رنج IP شبکه جدید اضفه گردد، ارتباط با این شبکه جدید برقرار می شود ولی به علت مسائل امنیتی نمی خواهیم بقیه سیستم ها بتوانند به اون دسترسی داشته باشند و می خواهم خارج از Bridge ایجاد شده برای شبکه جدید و سیستم مورد نظر ارتباطی برقرار کنیم.

چه پیشنهادی می کنید؟

چه باید کرد؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است