مشکل در نصب ایزابل روی کیس

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

دورد

وقت بخیر

من یک کیس دارم میخوام روش ایزابل نصب کنم ارور میده

ممنون میشم راهنماییم کنین

disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x52 (or later)

دورد
وقت بخیر
من یک کیس دارم میخوام روش ایزابل نصب کنم ارور میده
ممنون میشم راهنماییم کنین
disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x52 (or later)
||https://tosinso.com/files/get/1885d5f0-e911-4d5f-92f5-bf22697e21d6||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است